Wyposażenie placów zabaw – co jest niezbędne?

Wyposażenie placów zabaw – co jest niezbędne?

Plac zabaw jest miejscem, które powinno być w szczególności bezpieczne. Ma on służyć w dużej mierze do spędzania na nim wolnego czasu przez dzieci. Bezpieczne nawierzchnie na plac zabaw są konieczne.

Charakterystyka placu zabaw

Z całą pewnością plac zabaw jest miejscem dla dzieci. Nawierzchni placu jak i jego wyposaże jest w szczegółowy sposób zdefiniowane według specjalnych rozporządzeń. Na placu zabaw powinny znaleźć się:
sprzęty do zabawy dzieci;
ławki;
tablica;
śmietniki;
oświetlenie;
zieleń,
ogrodzenie.

Plac zabaw może być wewnętrzny jak i zewnętrzny. Zewnętrzny to taki który jest
w parku, skweru bądź na osiedlu. Wewnętrzny plac zabaw z kolei może być w szkole czy przedszkolu. Pamiętaj też iż placem zabaw jest sala zabaw wewnątrz budynku.

Plac zabaw a pozwolenie na budowę

Co to jest plac zabaw? Jest to zespół obiektów małej architektury. Przez co do wybudowania go potrzebujemy pozwolenia. Według prawa budowlanego obiekty małej architektury to małe obiekty, już w szczególności te użytkowe służące rekreacji i utrzymaniu porządku. Dodatkowo jeszcze powinien być on wybudowany mając na uwadze okres użytkowania oraz przepisy. Podczas gdy planujemy plac zabaw, trzeba wziąć pod uwagę specyfikację terenu oznacza to ukształtowanie, położenie, zieleń a także wiek użytkowników. Plac zabaw powinien mieścić się dziesięć metrów od drogi, śmietników i linii okien budynków mieszkalnych. Oprócz tego powinien być dwadzieścia metrów od parkingów i torów kolejowych. Istotną kwestią jest również zgłoszenie planów budowy placu do miejscowego wydziału architektury.

Plac zabaw – jak trzeba go wyposażyć, aby był bezpieczny?

Podczas wyboru urządzeń, które będą znajdować się na placu zabaw trzeba wziąć pod uwagę wiek jego użytkowników. Aby stworzyć bezpieczny plac zabaw, który który ma za zadanie sprawiać radość i wykorzystywał możliwości najmłodszych dzieci trzeba mieć wiedzę o przebiegu rozwoju dziecka. Jeśli plac zabaw ma być przeznaczony dla najmłodszych dzieci – powinny na nim znajdować się piaskownice, niskie podesty, huśtawki z zabezpieczeniem, zjeżdżalnie i koniki sprężynowe.

Powrót na górę