Ogrzewanie mieszkania – jakie systemy grzewcze wziąć pod uwagę?

Ogrzewanie mieszkania – jakie systemy grzewcze wziąć pod uwagę?

Energia cieplna służy w celu nagrzewania pomieszczeń i wody użytkowej. Obejmuje ona zazwyczaj znaczną część zapotrzebowania energetycznego budynku. Może być wytwarzana i dostarczana do domu za pomocą różnych sposobów i źródeł. Jakie są źródła energii cieplnej? Czym jest energia odnawialna? Jakie są rodzaje systemów grzewczych?

Źródła ciepła w Twoim domu – jakie masz opcje?

Do źródeł energii cieplnej wlicza się: gaz ziemny, olej opałowy, energię słoneczną, energię elektryczną oraz ekologiczną energię cieplną. Czym wyróżniają się wyróżnione źródła?

  • ekologiczna energia cieplna – pompy ciepła czerpią energię geotermalną bądź ciepło wód gruntowych. Energię cieplną można pozyskać za darmo aż w 75 %  ze środowiska, tylko pozostałe 25% należy kupić w postaci energii elektrycznej. Pozyskiwanie energii cieplnej ze środowiska to ogrom korzyści. Stosując ten typ ogrzewania nie wytwarza  się CO2, jest to niekończące się źródło energii, koszty ogrzewania są niskie, nie jest się uzależnionym od dostawców energii. Istotne jest tu korzystanie z fachowego serwisu jak np. serwis vaillant w Krakowie oraz prawidłowa termoizolacja budynku.
  • gaz ziemny – jest efektywny, wytwarza bardzo niskie ilości CO2 w stosunku do innych źródeł kopalnych, w czasie spalania nie powstają popiół i sadza, gaz nie wymaga miejsca na składowanie. Stosowanie gazu można dowolnie łączyć z odnawialnymi źródłami energii. Urządzenia grzewcze wykorzystywane do gazu nie zajmują dużo miejsca.
  • olej opałowy – ma wysoką wartość opałową,można do niego dodawać nawet do 20% biopaliwa,które jest odnawialne. Olej opałowy z powodzeniem można połączyć z odnawialnymi źródłami energii. W czasie trwania niskich cen opłaca się kupić zakupić spory jego zapas i dzięki temu sporo zaoszczędzić. Aby korzystać z oleju opałowego niezbędne jest posiadanie dużego zbiornika, magazynu podziemnego lub nadziemnego i dobry system przeciwpożarowy a także zabezpieczenie przed zalaniem.
  • energia słoneczna – jest bezpłatna i dostępna bez ograniczeń, nie emitujedwutlenku węgla, można ją włączyć do dotychczasowych źródeł energii cieplnej. Żeby używać energii słonecznej należy posiadać miejsce odpowiednie dla kolektorów. Ważne żeby było ono wciąż nasłonecznione, najkorzystniej jest gdy umiejscowi się je od południa.
  • energia elektryczna – doskonale sprawdza się jako uzupełnienie innych metod ogrzewania bądź jako jedyne. Używanie tylko prądu jako źródła ogrzewania stosuje się tylko w budynkach okresowegopobytu jak przykładowo domki letniskowe bądź tam, gdzie instalacja innych metod jest niemożliwa lub nie opłaca się. Plusami są tuniewielkie koszty montażu oraz sprzętów. Sprzęty te nie wymagają też zbyt dużomiejsca. 

Ekologiczna energia w Twoim domu

Gaz ziemny, ropa naftowa czy węgiel to złoża kopalne, które tworzyły się przez wiele milionów lat. Złoża tych źródeł wyczerpują się a co za tym idzie ich koszty wciąż wzrastają. Warto zainteresować się energią odnawialną, która może uzupełnić albo całościowo zastąpić paliwa kopalne. Do odnawialnych źródeł energii wliczają się między innymi: energia słoneczna i geotermalna. Aby w pełni wykorzystać efektywność tych niekończących się źródeł energii niezbędna jest nowoczesna technologia. Inteligentne technologie systemów solarnych oraz pomp ciepła jakim jest przykładowo system i serwis vaillant, pozwalają na wysoką efektywność wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Zdecydowanie się na używanie w głównym stopniu z energetyki odnawialnej, to nie tylko oszczędność ale idbałość o środowisko naturalne.

Jakie rozwiązania grzewcze istnieją na rynku?

Na metodę grzewczą składają się takie rzeczy jak: wytwarzanie ciepła, jego dystrybucja a takżesprawne rozdzielenie do każdego zpokoi. W zależności od tego na jakie źródło energii cieplnej się zdecydujemy, wypadawybrać do niego dedykowany system grzewczy. Należą do nich m.in.: 

  1. kotły olejowe – w nowoczesnych kotłach użyte jest zjawisko kondensacji. Oznacza to że oprócz spalanego oleju,wykorzystywane jest też ciepło, które przy tradycyjnej technice grzewczej pozostawało niewykorzystane.
  2. piece gazowe – to  praktycznienie wymagające obsługi i dość tanie rozwiązanie. Zasilane gazem, oprócz ogrzewania pomieszczeń może też podgrzewać wodę użytkową. Dzielimy je na kotły jedno- i dwufunkcyjne.
  3. pompy ciepła to systemy grzewcze wykorzystujące energię ze źródeł odnawialnych czyli z wody,słońca lub powietrza.Działanie pomp polega na przemianach fizycznych jak np. parowanie,skraplanie,sprężanie i rozprężanie.
  4. kotły na prąd – są bardzo wygodne w użyciu i tańsze od kotłów olejowych czy gazowych. Nie zajmują dużo przestrzeni, zazwyczaj występują w wersji stojącej i wiszącej.Nie wytwarzają spalin ani CO2. Źródłem ciepła jest w nich zazwyczaj grzałka w osłonie np. stalowej lub mosiężnej, chroniąca przed kontaktem z wodą. To ile jest grzałek w kotle wpływa na moc kotła.
  5. fotowoltaika – przy jej użyciu wytwarzany jest prąd użytkowy można też ogrzać wodę użytkową czy budynek.Systemy te są zupełnie bezobsługowe i bezpłatne w użytkowaniu.

Bez względu na to jakie metody wybierzemy, wskazane jest dbać o dobry stan maszyn przez okresowe serwisowanie, dobrym rozwiązaniem będzie przykładowo serwis vaillant. Wybierając system grzewczy do budynku, warto zwrócić uwagę nie tylko na sprawy cenowe ale teżekologiczne.

Powrót na górę