Nawadnianie kropelkowe – kiedy warto o nim pomyśleć?

Nawadnianie kropelkowe – kiedy warto o nim pomyśleć?

Najpierw należy poznać czym konkretnie jest sposób nawadniania kropelkowego, żeby umieć swobodnie mówić o jej przeznaczeniach, potrzebnej podwalinach oraz wyłuszczyć zalety tego właśnie sposobu. Metoda opiera się w swoim doktrynie na stosunkowo prostej instalacji którą jest specjalnie przygotowany przewód główny (rura/przewód ogrodowy, przez którą płynie woda) posiadający w liczne poboczne kanały posiadające mikro otwory/małe zraszacze, które pozwalają dostarczanie wody do każdej rośliny leżącej w obrębie funkcjonowania instalacji.

Dobrze poświęcić uwagę także o to, aby przy budowaniu konstrukcji uwzględnić zainstalowanie urządzenia filtrującego wodę, bo nie powinna być ona w żaden sposób zanieczyszczona. Skażona woda stanowi duże niebezpieczeństwo dla rozwoju roślin i jeśli będzie nieodpowiednia to o pomyślnym ich rozwoju możemy zdecydowanie zapomnieć. W pierwszej kolejności potrafi sprawiać wrażenie trochę wygórowanej ceny i włożonej pracy w relacji do płynących z tej sposobu korzyści, ale w rzeczywistości jest całkowicie na odwrót. Systemy nawadniania kropelkowego rekomenduje się w życiu ich także na wielkich przestrzeniach uprawnych, szklarniach czy sadach oraz w dużo mniejszych prywatnych ogródkach.

W uprawach warzyw takich jak np. ziemniaków lub pomidorów albo owoców tj. truskawek, borówek czy też drzewek owocowych umożliwiają znaczące zredukowanie zużycia wody w celach uprawnych, bo wymagają one bardzo dokładnie wywarzonego podlewania, co ten system daje. Rozwiązanie to na mniejszą skalę we własnym ogrodzie poza oszczędnością wody pozwala także sposób automatyzacji metody, dzięki której potrafimy dokładnie zorganizować roboty ogrodowe, uwzględniając przy tym tzw. czas podlewania. Zmniejszone koszty związane z nawadnianiem kropelkowym to tylko kolejny pozytywny aspekt.

W obu przypadkach zastosowanie tejże metody całkowicie uniezależnia nas od faktu oczekiwania na życiodajny deszcz, na który w innych okolicznościach moglibyśmy wyczekiwać niczym zbawienia dla naszych roślin. Nad całym konstrukcją powinno się sprawować aktywną nadzorem, dzięki której wyróżniamy dwa sposoby działań, a mianowicie jest to nic innego jak zapobieganie i usuwaniem uszkodzeń. Zapobieganie jest niczym innym jak kontrolą i ocenieniem sprawności instalacji, czyli stwierdzanie jej poprawnego działania lub też nie na podstawie obserwacji. Pozbywanie się dysfunkcji to z kolei nic innego jak usuwanie problemu przez, co rozumiemy udrożnianie niedrożnych przewodów lub wymiana zużytego lub zepsutego filtra, a także wszystkich innych części wchodzących w skład systemu.

Podsumowując wszystkie powyższe opisy i uzasadnienia można śmiało powiedzieć, że metoda nawadniania systemem kropelkowym jest bardzo dobrym rozwiązaniem na każdą skalę. Niezależnie od tego czy mamy do czynienia z ogromną powierzchnią uprawną lub znacznie mniejszym domowym ogródkiem to kwestie pienieżne, organizacyjne i przy okazji poniekąd także ekologiczne przeważają, stojąc w opozycji przede wszystkim do prymitywnych metod nawadniania roślin na dużą skalę. Postęp technologiczny, który umożliwił zautomatyzowanie tego rozwiązania w dużej mierze zmniejsza udział czynnika ludzkiego w tychże czynnościach. Odciążeni o ten aspekt mamy możliwość skupić się jedynie na doglądaniu działania metody i cieszyć się efektami pracy wykonywanej za nas przez starannie poprowadzoną konstrukcję.

Powrót na górę