Charakterystyka zabudowy w Krakowie

Charakterystyka zabudowy w Krakowie

Dla części ludzi Kraków kojarzy się z wieloma zabytkami o dużym znaczeniu historycznym. Takim najważniejszym symbolem krakowskich zabytków jest znajdujący się na wzgórzu Wawel. Długi czas był on zasadniczą rezydencją polskich monarchów, oraz posiadał funkcję obronną. Jest to miejsce, gdzie odbywało się życie artystyczne, polityczne oraz intelektualne państwa. Również na Wawelu pochowano ciała polskich królów. Nieco poniżej Wawelu położone jest Stare Miasto wraz z Sukiennicami, oraz kościołem Mariackim. Również one uważane są za symbol Krakowa. Poza tym dzielnica Kazimierz obfituje w wiele zabytków. Na pewno Kraków to miasto z bogatą historią i starymi, dobrze zachowanymi zabytkami. Warto jednak pamiętać, że Kraków to także współczesna architektura. Obecna budynki łączą się z cennymi zabytkami. Ale czy zestawienie współczesnych budowli z tymi historycznymi zostało zrobione umiejętnie?

Dzielnica historyczna Krakowa

Kraków pod względem historycznym jest miejscem niepowtarzalnym. Znajduje się w nim dużo bezcennych zabytków, a przeniesienie w XVI wieku rezydencji królów do Warszawy nie zmniejszyło jego znaczenia. Historia Krakowa jest fundamentem polskiej kultury a także tożsamości narodowej. Za czasów Kazimierza Wielkiego wybudowano tam pierwszą szkołę wyższą – Akademia Krakowska. Najintensywniejszy rozwój Krakowa miał miejsce w XVI wieku, kiedy to miasto wzorowało się na Włoszech ideą renesansu. Mimo to, że Zygmunt III Waza przeniósł dwór królewski do Warszawy, nie umniejszyło to znaczenia kulturalnego Krakowa. Można uznać, że był on stolicą Polski aż do pierwszego rozbioru Polski. Wówczas też miasto to było niezwykle ważnym miejscem dla rozpowszechniania idei niepodległościowych, a na przełomie XIX i XX wieku nurt artystyczny Młoda Polska zostawił ślad w postaci wspaniałej architektury czy sztuki. 

Współczesna zabudowa Krakowa

Współczesne budownictwo jest dużym wyzwaniem przy zarządzaniu nieruchomościami w Krakowie. Dzisiejsze budynki muszą być odpowiednio wplecione między bezcennymi historycznymi zabytkami. Inwestorzy przed wybudowaniem budynku muszą otrzymać specjalne zezwolenie ze względu na historyczne znaczenie Krakowa. Odpowiednio wpleciona  współczesna architektura staje się elementem wyjątkowego klimatu miasta. Można tutaj wymienić m.in.: High 5, Centrum Biurowe Lubicz a także Unity Centre. Kraków jest miejscem, gdzie powstaje wiele nowoczesnych inwestycji, z poszanowaniem ekologii, przyjaznych głównie człowiekowi. Również obsługa nieruchomości jest na wysokim poziomie, dzięki czemu miasto bezustannie się rozwija. Zabudowa Krakowa wyróżnia się również tym, że budynki biurowe nie są zlokalizowane w jednym miejscu, a rozproszone w kilku różnych dzielnicach. Dzięki kwitnącej architekturze biurowej, Kraków jest atrakcyjnym miastem również dla biznesu.

Kraków – miasto zieleni

Miasto rozwija się także pod względem zielonych terenów. Miasto dąży do stworzenia wielu małych, zielonych skwerków, do których wszyscy mieszkańcy będą mieli niedaleko. Powstaje dużo tzw. parków kieszonkowych, które są bardzo popularne na całym świecie. Można powiedzieć, że w Krakowie trwa teraz zielona rewolucja. Miasto inwestuje także wiele pieniędzy w rewitalizację istniejących już parków.  

Dlaczego niektórzy uważają, że zabudowa Krakowa jest chaotyczna?

Od pewnego czasu ma miejsce dyskusja na temat chaotycznej zabudowy Krakowa. Bez wątpienia zestawienie zabudowy zabytkowej z zabudową współczesną jest niełatwym zadaniem. Część radnych miasta a także mieszkańców nie mają pewności czy pozwolenia na budowę nie były wydawane zbyt lekkomyślnie – z pożytkiem dla inwestorów i szkodą dla mieszkańców. Na pewno niektóre działki nie powinny być zagospodarowywane, a zamierzane są na ich terenie inwestycje. Deweloperzy często wykorzystują błędy w polskim prawie budowlanym, a urzędnicy nie mają możliwości, żeby zablokować nirozsądne inwestycje. Część pozwoleń na budowę trafiła do sądu, gdzie udowodniono wiele zaniedbań z winy urzędników. Sądy wydały wyroki, w efekcie których zabroniono częśći budów. 
Powrót na górę